ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 28 Ιουλίου 2015

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 402/5797

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑ: 6ΥΠΦ469Η3Π-Ψ1Ρ

ΑΔΑΜ: 15PROC002938288 2015-07-28

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΜΕ ΠΟΡΤΑ στο Κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ(εισηγ,5797 έως 28.08.2015)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια και την αντικατάσταση:

 • Κατασκευή Περίφραξης 27 μέτρων που θα περιλαμβάνει δίφυλλη πόρτα 3m, σύμφωνα με τους παρακάτω Τεχνικούς όρους:

Α. Περίφραξη

 • Η περίφραξη θα τοποθετηθεί στο ανατολικό άκρο του Κλειστού Κολυμβητηρίου (μεταξύ του Κολυμβητηρίου και του Μπάσκετ), ώστε να δημιουργηθεί περιφραγμένος χώρος διαστάσεων 8,00 Χ 9,50 m, η μια πλευρά του οποίου θα είναι η υπάρχουσα κατασκευή του κτιρίου.
 • Το συνολικό μήκος της περίφραξης θα είναι περίπου 27,00 m, στο πίσω τμήμα της οποίας θα υπάρχει πόρτα δίφυλλη ανοιγόμενη μήκους 3 μέτρων.
 • Θα είναι δε τύπου ASCO ή παρεμφερής γαλβανισμένη εν θερμώ, όμοια με την περίφραξη του κτιρίου μπάσκετ.
 • Η στήριξη των υποστυλωμάτων θα γίνει με πέλμα 200Χ200Χ8 στερεωμένο στο έδαφος με 4 μεταλλικά upat κατάλληλης διατομής και αντοχής.

Β. Πόρτα

 • Κατασκευή και τοποθέτηση δίφυλλης ανοιγόμενης πόρτας τύπου ASCO, γαλβανισμένη εν θερμώ, ύψους όμοιο με της περίφραξης και πλάτους 3 μέτρα.
 • Θα αποτελείται από πλέγμα όμοιο της περίφραξης και περιμετρικό κοιλοδοκό.
 • Η στήριξη θα γίνει με μεντεσέδες σε ορθοστάτες κατάλληλης διατομής.
 • Θα έχει σύρτη και κλειδαριά.

Γ. Γενικά

 • Επί της περίφραξης θα τοποθετηθούν τρεις πινακίδες ένδειξης κινδύνου.
 • Η τιμή που θα δοθεί στην προσφορά θα είναι ανά τρέχον μέτρο περίφραξης και ανά φύλλο πόρτας, θα συμπεριλαμβάνει δε το σύνολο των εργασιών και τα χρησιμοποιούμενα υλικά.
 • Για την καλύτερη εκτίμηση των εργασιών απαιτείται η επίσκεψη από τους ενδιαφερόμενους στο Ο.Α.Κ.Α., προκειμένου να τους υποδειχθεί ο χώρος που θα γίνει η κατασκευή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 28.08.2015.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 403/5797.

Πληροφορίες κ. Ε. Μαλανδράκη τηλ. 210-6834773.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ