ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 2 Ιουνίου 2015

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 267/5520.

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑ Δέσμευσης:7ΗΜΜ469Η3Π-33Ο

ΑΔΑΜ: 15PROC002783187

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,5520. έως 16.06.2015)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, για την επιβεβαιωτική διαδικασία της χοριακής γοναδιοτροπίνης, στο εργαστήριο του DOPING:

 

  • 15kit hCG Immulite kit, 100test/kit ΟΙΚΟΣ: SIEMENS (cod. LKCG1)
  • 4kit Substrate module, 1000 tests/kit ΟΙΚΟΣ: SIEMENS (cod. LSUBX)
  • 4kit Probe cleaning kit, 1 τμχ/1000καθαρισμοί, ΟΙΚΟΣ: SIEMENS (cod. LKPM)
  • 3kit Probe Wash Module, 1000 tests /kit, ΟΙΚΟΣ: SIEMENS (cod.: LPWS).
  • 4kit Disposable Sample Cups, 1 πακέτο/1000τμχ ΟΙΚΟΣ: SIEMENS, (cod. LSCP).
  • 1kit Sample Diluent), 1 x 25ml, ΟΙΚΟΣ: SIEMENS, (cod. LCGZ)
  • 3kit Lyphochek Immunoassay Plus Control Trilevel, 4x3x5Ml, ΟΙΚΟΣ: BIORAD, (cod. 370)

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά των αναφερόμενων οίκων Siemens, Biorad).

Η προμήθεια αφορά την ετήσια κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου και η παράδοση θα γίνει τμηματικά, έπειτα από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του ΟΑΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 16.06.2015.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 267/5520.

Πληροφορίες κ. Μ. Λυρής τηλ. 210-6853074.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ