ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 28. Απριλίου 2015

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 222/5556.

ΤΗΛ : 210-6834569

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του εργαστήριου DOPING(εισηγ,5556 έως 05.05.15)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται ως αντιδραστήρια, στο εργαστήριο του DOPING :

  • 3πακx30τεμ Στηλάκια Στερεής Εκχύλισης (SPE) C18, 500mg, 6mL.

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου BIOTAGE-ISOLUTE)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 05.05.2015.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 222/5556.

Πληροφορίες κ. M.Λυρής τηλ. 210-6834567.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ