ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 28 Μαίου 2014

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 288/5528

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑ: 7ΗΜΜ469Η3Π-33Ο

15PROC002806850 2015-05-28

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ, 288/5528. έως 11.06.2014)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, για την διαδικασία ανίχνευσης Ερυθροποιητίνης, στο εργαστήριο του DOPING :

  • 4Χ200ml SUPER SIGNAL WEST FEMTO SUBSTRATE (cod. 34096).

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου THERMOSCIENTIFIC).

Η προμήθεια αφορά την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου για το 2015 και η παράδοση θα γίνεται μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του ΟΑΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 11.06.2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 288/5528.

Πληροφορίες κ. Ν. Καστόρας τηλ. 210-6868076

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ