ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 27 Μαρτίου 2015

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 143/5898.

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του τμήματος Διοικ. Υπηρεσιών(εισηγ, 143/5898 έως 03.04.15)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται από το τμημ. Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων :

  • 15τεμ. Λουκέτα GOLDDOOR κοντόλαιμα (Νο 75mm)
  • 15τεμ. Λουκέτα GOLDDOOR μακρύλαιμα (Νο 60mm)

τα οποία (και τα 75mm, και τα 60mm) θα πρέπει να ανοίγουν με το ίδιο (ΥΠΑΡΧΟΝ) κλειδί.

  • 7,50μ. Αλυσίδα γαλβανισμένη 8mm σε τεμάχια του 0,50μ.(15Χ0,50).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 03.04.15.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 143/5898.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ