ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 22.11.2013

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αναλωσίμων για το Εργαστήριο Βιοχημείας (εισηγ. 9053, έως 28.11.2013)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω αναλωσίμων που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του ΕΚΑΕ :

  • 500 σωληνάκια γενικής αίματος των 2,5ml με EDTA.
  • 500 σωληνάκια γενικής αίματος των 12ml με GEL.
  • 2 κουτιά (Χ200) Λανσέτες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.68.34.021 έως 28.11.2013

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 1081/9053

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210.68.68.076

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ