ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 27 Νοεμβρίου 2014

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 872/9462.

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑ Δέσμευσης:799Σ469Η3Π-2ΞΧ

ΑΔΑΜ: 14PROC002395045 2014-11-11

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων του εργαστήριου DOPING(εισηγ,9462 έως 12.12.14)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω αντιδρα-στηρίων, που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση του αιματολογικού αναλυτή SYSMEX-XT2000i στο εργαστήριο του DOPING :

  • 1 τεμ. STROMATOLYSER-4DL, 5L ΚΩΔΙΚΟΣ: 98417615
  • 1 τεμ. STROMATOLYSER-4DS, 0.042L ΚΩΔΙΚΟΣ: 98417216
  • 2 τεμ. SULFOLYSER, 0.5LΚΩΔΙΚΟΣ: 90411317
  • 1 τεμ STROMATOLYSER-FB, 5L, ΚΩΔΙΚΟΣ: 94404613
  • 2τεμ. RET SEARCH II DILUENT + DYE (1L, 0.012L), ΚΩΔΙΚΟΣ: 98416211
  • 5 τεμ. CELLPACK, 20L, ΚΩΔΙΚΟΣ: 83400116
  • 2 τεμ. CELLCLEAN, 50ml, ΚΩΔΙΚΟΣ: 83401621
  • 3 τεμ. E-CHECK (XE) NORMAL CONTROL, φιαλίδιο, ΚΩΔΙΚΟΣ: 211191.
  • 3τεμ. E-CHECK (XE) HIGH CONTROL, φιαλίδιο, ΚΩΔΙΚΟΣ: 211192

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου ROCHE)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 12.12.2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 872/9462.

Πληροφορίες κ. Μ. Λυρής τηλ. 210-6853074.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ