ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 29 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 411/9493.

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑ: 7ΙΒ2469Η3Π-ΘΩΛ

ΑΔΑΜ: 14PROC002295741

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ.9493, έως 06.10.2014)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω αντισωμάτων, για την διαδικασία Ανίχνευσης Ερυθροποιητίνης, στο εργαστήριο του DOPING :

  • 5τεμ. SERVALYT 2-4, σε συσκευασία των 25ml (cod. 42902-02)
  • 5τεμ. SERVALYT 4-6, σε συσκευασία των 25ml (cod. 42904-02)
  • 1τεμ. SERVALYT 2-4, σε συσκευασία των 25ml (cod. 42906-02)

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου SERVA)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 06.10.2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 411/9493.

Πληροφορίες κ. Μ. Λυρής τηλ. 210-6853074.

 

Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ