ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 18 Σεπτεμβρίου 2014

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 716/9548.

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑ: ΩΡΩ6469Η3Π-ΞΙ3

ΑΔΑΜ: 14PROC002295862

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδαΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Ασφάλιση Οχημάτων του ΟΑΚΑ Σπύρος Λούης (εισηγ,9548 έως 25.09.14)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης για ΕΝΑ (1) έτος των παρακάτω Οχημάτων που χρησιμοποιούνται για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Οργανισμού:

 • 4 φορτηγά (ΚΗΟ5654, ΚΗΟ5640, ΚΗΟ5656, ΚΗΟ5639) του ενός (1) τόνου, ανοιχτού τύπου, με τις εξής καλύψεις:
 • Σωματικές Βλάβες Τρίτων ανα θύμα 1.000.000,00€
 • Υλικές Ζημιές Τρίτων ανα ατύχημα 1.000.000,00€
 • Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Οχημα 30.000,00€

 

 • 1 φορτηγό (ΚΗΟ5657) κλειστού τύπου (350κιλών), με τις εξής καλύψεις:
 • Σωματικές Βλάβες Τρίτων ανα θύμα 1.000.000,00€
 • Υλικές Ζημιές Τρίτων ανα ατύχημα 1.000.000,00€
 • Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Οχημα 30.000,00€

 

 • 1 Επιβατικό ΙΧ (ΚΗΟ5638), με τις εξής καλύψεις:
 • Σωματικές Βλάβες Τρίτων ανα θύμα 1.000.000,00€
 • Υλικές Ζημιές Τρίτων ανα ατύχημα 1.000.000,00€
 • Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Οχημα 30.000,00€
 • Πυρός 3.000,00€
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες Πυρός 3.000,00€
 • Αστική Ευθύνη Πυρός 3.000,00€
 • Θραύση Κρυστάλλων ΧΑ 1.200,00€

 

 • 1 Επιβατικό ΙΧ (ΙΗΖ6786), με τις εξής καλύψεις:
 • Σωματικές Βλάβες Τρίτων ανα θύμα 1.000.000,00€
 • Υλικές Ζημιές Τρίτων ανα ατύχημα 1.000.000,00€
 • Υλικές Ζημιές από Ανασφάλιστο Οχημα 30.000,00€
 • Πυρός 7.000,00€
 • Τρομοκρατικές Ενέργειες Πυρός 7.000,00€
 • Αστική Ευθύνη Πυρός 7.000,00€
 • Θραύση Κρυστάλλων ΧΑ 1.200,00€
 • Νομική Προστασία 15.000,00€

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 25.09.2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 716/9548.

Πληροφορίες κα Β. Περάκη τηλ. 210-6868094/089.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

 

 

 

 

 


Αυτό το email είναι απαλλαγμένο από ιούς και κακόβουλο λογισμικό, επειδή η προστασία avast! Antivirus είναι ενεργή.

 

 

 

 


Αυτό το email είναι απαλλαγμένο από ιούς και κακόβουλο λογισμικό, επειδή η προστασία avast! Antivirus είναι ενεργή.