ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 1 Αυγούστου 2014

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 628/5427

ΤΗΛ : 210-6834569

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών του Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης Doping Control (εισηγ. 5427, έως 29.08.2014)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω Υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του Doping:

  • 100 Γυάλινοι Κωνικοί Σωλήνες με βιδωτό πώμα.GL18

Διαστάσεων Υ:120mm, Δ:17mm, χωρίς τα πώματα.

Οι ενδιαφερόμενοι να συνοδεύουν τις προσφορές τους από δείγματα για Ελεγχο καταλληλό-τητας των Υλικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.68.34.021 έως 29.08.2014. Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 628/5427.

Πληροφορίες κ. Μ. Λυρής τηλ. 210-6853074.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ