ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 1 Αυγούστου 2014

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 627/5426

ΤΗΛ : 210-6834569

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών του Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης Doping Control (εισηγ. 5426, έως 29.08.2014)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω Υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του Doping:

  • 150 Γυάλινοι Κωνικοί Σωλήνες Centrifuge Tubes, Gratuated DuranBoro 3.3, Capacity 15mL Gratuated from 0 to 10mL, 17X113mm (cod. 778313 του οίκου Brand ή αντίστοιχων προδιαγραφών αλλου οίκου)

Οι ενδιαφερόμενοι να συνοδεύουν τις προσφορές τους από δείγματα για Ελεγχο καταλληλό-τητας των Υλικών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.68.34.021 έως 29.08.2014. Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 627/5426.

Πληροφορίες κ. Μ. Λυρής τηλ. 210-6853074.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ