ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                        Μαρούσι, 18 Ιουνίου 2014

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 298/9355

ΤΗΛ : 210-6834569

ΑΔΑΜ: 14PROC002111758

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους
Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για τον Εκτυπωτη του Προπονητηρίου(εισηγ,9355 έως 25.06.14)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται για την εγγραφή μελών στο Προπονητήριο του OΑΚΑ :

· 2500τεμ. Επαγωγικές κάρτες Smart Proximity τύπου ΕΜ4002, λευκή 1Kbit EEPROM read only, H4102

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 25.06.2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 298/9355.

Πληροφορίες κ. Ν. Σπανός τηλ. 210-6834565.

 

 

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ