ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας

ΤΗΛ : 210-6834569                                                Μαρούσι, 16 Ιουνίου 2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                          Αριθμ.Πρωτ.: 474/5281

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του εργαστήριου DOPING(εισηγ,5281 έως 23.06.14)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :

· 1000τεμ. Καπάκια, 11mm. Blue, SnapCap with Red PTFE/White Silicone Slitted
(cod. C250BS-11) (τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου CHROM4)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 23.06.2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 474/5281.

Πληροφορίες κ. Ν. Καστόρας τηλ. 210-6868076.

 

 

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ