ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος                                                                      Μαρούσι, 16 Ιουνίου 2014

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας                                                                                              Αριθμ.Πρωτ.: 479/5282

ΤΗΛ : 210-6834569

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για το Τακτικό Σέρβις Αεροσυμπιεστή KAESER, του Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης Doping Control (εισηγ. 5282, έως 23.06.2014)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την:

· Διεξαγωγή τουΤακτικού Service (6000 ωρών) για τον Αεροσυμπιεστή KAESER SK26, 13 bar, S/N 3444/1.9763.5

· Αλλαγή Λαδιών, Φίλτρου Αέρα, Φίλτρου Λαδιού, Διαχωριστή Λαδιών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.68.34.021 έως 23.06.2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 479/5282

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ