ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας

ΤΗΛ : 210-6834569                            Μαρούσι, 11 Ιουνίου 2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους     Αριθμ.Πρωτ.: 486/5286

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του εργαστήριου DOPING(εισηγ,5286 έως 17.06.14)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στην διαδικασία ανίχνευσης διογκωτικών πλάσματος, από το εργαστήριο του DOPING :

· 1τεμ. Cuvette Segment, (cod. A11A01485) 500τεμ./συσκ.

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου ΑΒΧ PENTRA)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 17.06.14.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 486/5286.

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210-6868076.

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ