ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 29.10.2013

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ουσιών για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ. 9021 έως 05.11.13)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω ουσιών του Προγράμματος WADA, για το εργαστήριο του DOPING :

  • 1mg, 5alpha-Androstane-3alpha,17beta-diol-D3,
  • 1mg, 5beta-Androstane-3alpha,17beta-diol-D5,
  • 2X1mg, Androsterone-D4,
  • 2X1mg, Etiocholanolone-D5,
  • 1mg, D4-Androsterone-beta-glucuronide

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου NMI)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 05.11.2013.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 957/9021.

Πληροφορίες κ. Ν. Καστόρας τηλ. 210-6868076

 

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ