ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 22.01.2013

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων για το Εργαστήριο Βιοχημείας (εισηγ,9058, έως 29.01.2014)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω αναλωσίμων που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του ΕΚΑΕ :

§3 κουτιά Σύριγγες των 5ml(3X100), με βελόνα.

§2 κουτιά μπαντάκια (2Χ250).

§3 μπουκάλια Οινόπνευμα, του 1 λίτρου

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.68.34.021 έως 29.01.2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 97/9058

Πληροφορίες κ. Ν. Καστόρας τηλ. 210.68.68.076.

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ