ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 27.01.2014

Α.Π. 115/9270

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

14PROC001840233 2014-01-27

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ.9270, έως 03.02.2014)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω αντισωμάτων, για την διαδικασία Ανίχνευσης Ερυθροποιητίνης, στο εργαστήριο του DOPING :

  • 3τεμ. SERVALYT 2-4 (cod. 42902-02)
  • 3τεμ. SERVALYT 4-6 (cod. 42904-02)
  • 1τεμ. SERVALYT 2-4 (cod. 42906-02)

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου SERVA)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 03.02.2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 115/9270.

Πληροφορίες κ. Ν. Καστόρας τηλ. 210-6868076

 

 

O ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΚΚΟΣ