ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 16.01.2014

Αριθμ. 48/9314

 

ΑΔΑΜ :14PROC001830171 2014-01-16

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Χημικών για την εξυγίανση των υδάτων των Κολυμβητικών Δεξαμενών στο ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ του ΟΑΚΑ(εισηγ. 9314. έως 21.01..2014)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών που χρησιμοποιούνται, στο Κολυμβητηριο του ΟΑΚΑ :

  • 15 δεξαμενές (των 1000lt) ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΕΣ ΝΑΤΡΙΟ με σταδιακή παράδοση εως 28.02.2014

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 21.01.2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 48/9314

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210-6868076

 

 

 

 

 

Ο ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ την ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΚΚΟΣ Συντονιστής Γενικός Διευθυντής