ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 17.01.2014

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΛΩΔΙΟΥ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ (εισ. 34/9159, εως 24.01.2014).

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί:

Την αποκατάσταση της βλάβης στο καλώδιο Μεσης Τάσης από τον D3 σε Υ.Σ. Ποδηλατοδομίου, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα εργασιών.

  • Εντοπισμός του σημείου βλάβης στο υπόγειο καλώδιο Μέσης Τάσης (η όδευση είναι γνωστή σε σχέδιο κλίμακας 1:1250).
  • Αποκατάσταση Βλάβης καλωδίου Μέσης τάσης Τριπολικό 3Χ300mm2 XLPE 20KW (σκάψιμο, μουφάρισμα του καλωδίου, πλήρη αποκατάσταση τομής εδάφους κλπ.).

Τις οικονομικές προσφορές μπορούν να αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι στο FAX: 210-6834021 έως τις 24.01.2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 34/9159.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-6834762.

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ