ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 24.02.2014

Α.Π: 212/9594

 

ΑΔΑΜ: 14PROC001886234 2014-02-24

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,9594 έως 04.03.2014)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω Αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία της ΕΡΟ στο εργαστήριο του DOPING :

  • 60 κουτ.(25τεμ/κουτ) Steriflip 0.22-GP 50ml, Express PES 0.22 (cod. SCGP 00525)
  • 15 κουτ. (96τεμ/κουτ) Amicon Ultra 15ml, 30J (cod. UFC903096)
  • 15 κουτ.(96τεμ/κουτ) Amicon Ultra 4ml, 30Κ, NMWL (cod. UFC803096)

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου MILLIPORE).

Η προμήθεια αφορά την ετήσια κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου και η παράδοση θα γίνει μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του ΟΑΚΑ σταδιακά σε ένα χρόνο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 05/12/2012.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 212/9594

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210-6868076

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ