ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 19.02.2014

ΑΠ: 197/9277

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΑΠ: 14PROC001879645

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Διαλυτών του Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης Doping Control (εισηγ. 9277, έως 26.02.2014)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω αντιδραστηρίων, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του Doping:

  • 100 L Ακετονιτρίλιο LCMS Grade

(cod.CL412342 του οίκου CARLO ERBA ή από άλλο οίκο με τον ίδιο βαθμό καθαρότητας).

Η προμήθεια αφορά την ετήσια κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου και η παράδοση θα γίνει τμηματικά, έπειτα από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του ΟΑΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.68.34.021 έως 26.02.2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 197/9277

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210.68.68.076.

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ