ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 20.02.2014

Α.Π: 178/9584

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

ΑΔΑΜ: 14PROC001866849

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,9584. έως 27.02.2014)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, για την διαδικασία ανίχνευσης Ερυθροποιητίνης, στο εργαστήριο του DOPING :

  • 200ml SUPER SIGNAL WEST FEMTO SUBSTRATE (cod. 34096).

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου THERMOSCIENTIFIC).

Η προμήθεια αφορά την κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου για το 2014 και η παράδοση θα γίνει μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του ΟΑΚΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 27.02.2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 178/9584.

Πληροφορίες κ. Ν. Καστόρας τηλ. 210-6868076

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ