ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 17.02.2014

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Υλικών για το Εργαστήριο Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης Doping Control (εισηγ. 9579, έως 24.02.2014)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του Doping:

  • 200 τεμ. Πλαστικοί Ουροσυλλέκτες των 250ml, Gratuated Wide Neck Bottle LDPE SCREW CAPPED.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.68.34.021 έως 24.02.2014, καθώς επίσης και δείγμα του υλικού στο Εργαστήριο

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 145/9579.

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210.68.68.076 και 210.68.68.162

 

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ