ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 30.01.2014

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηριων του αιματολογικού αναλυτή SYSMEX K-4500(εισηγ,9058, έως 05.02.2014)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω αντιδραστηρίων του αιματολογικού αναλυτή SYSMEX K-4500 που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του ΕΚΑΕ :

§3 κουτιά Σύριγγες των 5ml(3X100), με βελόνα.

§2 κουτιά μπαντάκια (2Χ250).

§3 μπουκάλια Οινόπνευμα, του 1 λίτρου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.68.34.021 έως 05.02.2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 97/9058

Πληροφορίες κ. Ν. Καστόρας τηλ. 210.68.68.076.

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ