ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 10.03.2014

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Γραφικών αναλώσιμων, που χρησιμοποιούνται στο Εργαστήριο Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης του ΟΑΚΑ. (αρ.εισ 9455, εως 17.03.2014)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια:

  • 20πακ. Αυτοκόλητες Ετικέτες 17.8x10 (4730 Zwec)
  • 20πακ. Αυτοκόλητες Ετικέτες 48.5×25.4 (3657 Zwec)

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 17.03.2014.

Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση, για προκαταβολή φόρου εισοδήματος, σύμφωνα με τον νόμο 4172/2013. Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 250/9455. Πληροφορίες στα τηλ. 210-6868077.

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ