ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 13.03.2014

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ.9465, έως 20.03.14)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή ρυθμιστικών διαλυμάτων:

  • 5x1Kg Φωσφορικό Δικάλιο Κ2ΗPO4 for analysis.
  • 5x1Kg Δισόξινο Φωσφορικό Κάλιο ΚΗ2PO4 for analysis.
  • 3x1Kg Πεντοξείδιο του Φωσφόρου P2O5 extra pure.

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου MERCK)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 20.03.2013.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 269/9465.

Πληροφορίες κ. Ν. Καστόρας τηλ. 210-6868076

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ