ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας

ΤΗΛ : 210-6834569

 

Μαρούσι, 16 Απριλίου 2014

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΣΧΑΡΩΝ ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗΣ τών Κολυμβητικών Δεξαμενών στο ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ του ΟΑΚΑ(εισηγ. 9330. έως 28.04.2014)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών που χρησιμοποιούνται, στο Κολυμβητηριο του ΟΑΚΑ :

  • 60 μέτρα Πλαστικών Σχαρών πλάτους 30cm, για τα κανάλια Υπερχείλισης των Κολυμβητικών δεξαμενών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 28.04.2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 310/9330

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210-6868076

 

 

 

 

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ