ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας

ΤΗΛ : 210-6834569

Μαρούσι, 29 Απριλίου 2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

ΚΟΙΝ: Τμήμα Μηχανογράφησης

Αριθμ.Πρωτ.: 379/9451

ΑΔΑ Ανάληψης Υποχρέωσης: ΒΙ09469Η3Π-ΙΣΕ

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΑΔΑΜ Προκήρυξης:14PROC002014663

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αντιδραστηρίων του εργαστήριου DOPING(εισηγ,9451 έως 07.05.14)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω αντιδραστηρίων, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του DOPING :
  • 4 τεμ Immuno Pure Streptavidin HRP Conjugated, 1mg

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου PIERCE)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 07.05.2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 379/9451.

Πληροφορίες κ. Μ. Λυρής τηλ. 210-6853074.

 

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ