ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΑΡΜΟΔΙΟΣ: Νίκος Καστόρας

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 02.04.2014

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμήθεια Υλικών για την Ασφάλιση των Παρκινγκ της οδού Κύμης (εισ. 9141, εως 09.04.2014).

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την αγορά:

  • 18 τεμ. Λουκέτα Βαρέως Τύπου, 40mm, με κοινό (ένα) κλειδί.

Τις οικονομικές προσφορές μπορούν να αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι στο FAX: 210-6834021 έως τις 09.04.2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 322/9141.

Πληροφορίες στα τηλ. 210-6868076 κος Νίκος Καστόρας ή 2106834773 κος E. Μαλανδράκη.

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ