ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος Μαρούσι, 15 Μαίου 2014

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας Αριθμ.Πρωτ.: 420/9142

ΤΗΛ : 210-6834569 ΑΔΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ: ΒΙΨ6469Η3Π-1ΚΩ

ΑΔΑΜ: 14PROC002051365 2014-05-15

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Επισκευή του Ταρτάν του Κεντρικού Σταδίου(εισηγ. 9142 έως 22.05.14)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την να επισκευάσει τμήματα του Ταρτάν του Κεντρικού Σταδίου του σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα εργασιών :

  • Αντικατάσταση καταστραμένου ταρτάν σε πολλαπλά σημεία επιφάνειας 150m2.
  • Επισκευή ή Αντικατάσταση των σχαρών στα σκάμματα και στα καπά φρεατίων. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 22.05.2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 420/9142.

Πληροφορίες κ. Ελ. Μαλανδράκη τηλ. 210-6834773.

 

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ