ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 14.04.2014

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια των παρακάτω Αναλωσίμων και Αντιδραστηρίων (εισηγ,9063, έως 23.04.2014)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω αντιδραστηρίων, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο Βιοχημείας του ΕΚΑΕ :

  • 1τεμ ISE PACK ASH MEDICON(cod. 2469-4000)
  • 1 τεμ. CLEANING SOLUTION MEDICON (cod. 1439-0302)
  • 1 τεμ. ALBUMIN MEDICON (cod. 1419-0192)
  • 1 τεμ. IRON MEDICON (cod. 1419-0127)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.68.34.021 έως 23.04.2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 337/9063

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210.68.68.076

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ