ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας

ΤΗΛ : 210-6834569

 

Μαρούσι, 15 Απριλίου 2014

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Αριθμ.Πρωτ: 267/9468

14PROC001993255

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του εργαστήριου DOPING(εισηγ,9468 έως 25.04.14)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται ως αντιδραστήρια, στο εργαστήριο του DOPING :

  • 50πακx30τεμ Στηλάκια Στερεής Εκχύλισης (SPE) C18, 500mg, 6mL.

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου ISOLUTE)

Η προμήθεια αφορά την Ετήσια κάλυψη των αναγκών του εργαστηρίου και η παράδοση τους, θα γίνει μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο τμήμα του ΟΑΚΑ σταδιακά σε ένα χρόνο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 25.04.2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 267/9468.

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210-6868076

 

 

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ