ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας

ΤΗΛ : 210-6834569

 

Μαρούσι, 15 Απριλίου 2014

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Αριθμ.Πρωτ.: 275/9458

14PROC001993641

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια αναλωσίμων του εργαστήριου DOPING(εισηγ,9458 έως 25.04.14)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω υλικών, που χρησιμοποιούνται στην διαδικασία ανίχνευσης διογκωτικών πλάσματος, από το εργαστήριο του DOPING :

  • 2τεμ. ABX-pentra Glucose HPCP, (cod. Α11Α01667) 8κασ./συσκ.
  • 1τεμ. Sample Tip, (cod. T80-78343) 3τεμ./συσκ.
  • 1τεμ. Reagment Tip, (cod. T80-77347) 5τεμ./συσκ.
  • 1τεμ. Reagment Bottles, (cod. R10.3462.6) 100bottles(10ml)/συσκ.
  • 1τεμ. Cuvette Segment, (cod. A11A01485) 500τεμ./συσκ.
  • 1τεμ Tip Cleaner Solution100mL , (cod. RO.1042282D) 3τεμ./συσκ.

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου ΑΒΧ PENTRA)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 25.04.2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 275/9458.

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210-6868076.

 

O ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ