ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καρασούλης Βασίλειος

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ν. Καστόρας

ΤΗΛ : 210-6834569

 

Μαρούσι, 24 Απριλίου 2014

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Αριθμ.Πρωτ.: 344/9478

 

2ηΑνάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια των παρακάτω Αναλωσίμων(εισηγ.9478, έως 02.05.2014)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω αναλωσίμων, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης (Doping Control):

  • 250τεμ Kαπάκια Βιδωτά, για δοκιμαστικούς σωλήνες.

PBT Screw Caps, Complete with PTFE protected seaps GL18 (cod. 292401108)

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου DURAN)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.68.34.021 έως 02.05.2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 344/9478

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210.68.68.076

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΡΑΣΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ