ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Βασίλειος Καρασούλης

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 04.02.2014

Α.Π. 113/9275

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

ΑΔΑΜ: 14PROC001840174 2014-01-27

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Αντιδραστηρίων για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,9275. έως 07.02.2014)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω Αντιδραστηρίων που χρησιμοποιούνται για τη διαδικασία της ΕΡΟ στο εργαστήριο του DOPING :

  • 20 τεμ. COMPLETE (cod. 11697498)

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου ROCHE DIAGNOSTICS).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 07.02.2014.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 113/9275

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210-6868076

 

O ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΝ ΠΡΟΚΥΡΗΞΗ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΚΚΟΣ