ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 25.01.2013

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προμηθεια Ξηραντή Ψυκτικού Τύπου, για το Εργαστηρίο Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης Doping Control (εισηγ. 3788, έως 31.01.2013)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την Προμήθεια Ξηραντή Ψυκτικού Τύπου, για το Εργαστηρίο Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης Doping Control με τα παρακάτω τεχνικά χαρακτηριστικά:

  • Μεγιστη Παροχή Αερα, 24 m3/hr
  • Ισχυς, 0,17KW
  • Είσοδος-Εξοδος, 1/2″
  • Διαστάσεω 450Χ430Χ210mm.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.68.34.021 έως 31.01.2013.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 70/3788

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210.68.68.076 και 210.68.68.162

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ