ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 08.02.2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια  ουσιών  για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ,3798. έως 15.02.13)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω ουσιών για το Πρόγραμμα WADA10Α13CG, για το εργαστήριο του DOPING :

  • 3 Protease Inhibitor Coctail for General Use, Lyophilized powder (cod.P2714)

Οι παραπάνω Ουσίες θα πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου SIGMA

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 15.02.2013.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 104/3798.

Πληροφορίες κ. Ν. Καστόρας  τηλ. 210-6868076

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ