ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 19/11/2012

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ του ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΣΤΗΛΟΒΑΤΩΝ, στο ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗΣ (Tennis) του Ο.Α.Κ.Α. (εισ. 7528, εως 26.02.2013).

 

Το Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί:

  • Την Αγορά και Αντικατάσταση τεσσάρων (4) μηχανισμών των Στηλοβατών του διχτυού, των γηπέδων Αντισφαίρισης. Οι μηχανισμοι, θα πρέπει να είναι ή να μπορούν να τοποθετηθούν σε στηλοβάτες τηε εταιρείας EDWARDS.

Τις οικονομικές προσφορές μπορούν να αποστείλουν οι ενδιαφερόμενοι στο FAX: 210-6834021 έως  τις 26.02.2013.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 812/7528.

Πληροφορίες στα  τηλ. 210-6868773.

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ