ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 20.02.2013

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την Προληπτική Συντηρηση μηχανημάτων του Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης Doping Control (εισηγ. 3786, έως 25.02.2013)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την Προληπτική Συντηρηση των παρακάτω μηχανημάτων που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του Doping:

  • 2 Μηχανήματα AutoSpec-ULTIMA της Micromass Waters.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.68.34.021 έως 25.02.2013.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 68/3786

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210.68.68.076 και 210.68.68.162

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ