ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 08.03.2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για το εργαστήριο του DOPING(εισηγ.8555, έως 14.03.13)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω αντισωμάτων, για την διαδικασία Ανίχνευσης Διογκωτικών Πλάσματος, στο εργαστήριο του DOPING :

  • 1τεμ. Sample Tip (3τμχ/συσκ.) (cod. Τ80-78343)
  • 1τεμ. Reagent Tip (5τμχ/συσκ.) (cod. Τ80-77347)
  • 1τεμ. Cuvette (500τμχ/συσκ.) (cod. R10.2989.4)
  • 1τεμ. Tip Cleaner (3τμχ/συσκ.) (cod. B10.3729.3)
  • 1τεμ. Reagent Bottles (100btles(10ml)/συσκ.) (cod. R.10.3462.6)

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου ABX PENTRA)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 14.03.2013.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 223/8555.

Πληροφορίες κ. Ν. Καστόρας τηλ. 210-6868076

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ