ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 26.03.2013

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

2η Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια ΕΡΓΟΠΟΔΗΛΑΤΟΥ για Test Αναερόβιας ικανότητας(εισηγ,12105, έως 02.04.2013)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια Εργοποδήλατου με τις παρακάτω προδιαγραφές :

  • Το κυκλοεργόμετρο να χρησιμοποιείται για αναερόβια τεστ αλλά και σαν ποδήλατο άσκησης.
  • Να μπορεί να πραγματοποιηθεί το Wingate test.
  • Να είναι συμβατό με υπολογιστή και να διαθέτει το ανάλογο λογισμικό για την πραγματοποίηση των δοκιμασιών.
  • Να διαθέτει ειδικό καλάθι εναπόθεσης βάρους με ειδικά σχεδιασμένο αυτορυθμιζόμενο σύστημα αντίστασης με σχοινί που δεν χρειάζεται βαθμονόμηση (calibration).
  • Μέσω του λογισμικού να διαθέτει διάφορες ρυθμίσεις για τα αναερόβια τεστ. Ο χρόνος διάρκειας της δοκιμασίας να μπορεί να μεταβάλλεται από 5 δευτερόλεπτα μέχρι 99 λεπτά με βήματα του 1 δευτερολέπτου.
  • Να διαθέτει ηλεκτρονικό μετρητή που να απεικονίζει:

Περιστροφές ανά λεπτό, Καρδιακή Συχνότητα, διάρκεια, Ταχύτητα και Απόσταση, Θερμίδες και Watt

  • Να διαθέτει πιστοποίηση  CE.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.68.34.021 έως 02.04.2013.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 265/12105

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας  τηλ. 210.68.68.076 και 210.68.68.162

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ