ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 27.03.2013

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών, για την Επαναδιακρίβωση των Θερμομέτρων και των Ζυγών του Εργαστηρίου Ελέγχου Φαρμακοδιέγερσης Doping Control (εισηγ. 8561, έως 03.04.2013)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την επαναδιακρίβωση των παρακάτω θερμομέτρων και ζυγών, που χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο του Doping:

  • MERCURIAL Thermometer, Precision, (-200 to 500C).
  • MERCURIAL Thermometer, Precision, (400 to 900C).
  • ELECTRONIC BALANCE, AND/ER-60A, 60G
  • ELECTRONIC BALANCE, AND/FY-300, 310G
  • ELECTRONIC BALANCE, AND/GR-200, 210G

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210.68.34.021 έως 03.04.2013.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 238/8561

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας τηλ. 210.68.68.076 και 210.68.68.162

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ