ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569                                                              Μαρούσι 08.04.2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια διαλυτών για το Tuning και το Calibration στο TOF του εργαστήριου του DOPING(εισηγ,8600. έως 15.04.13)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω ανταλλακτικών του μηχανήματος LCQTOF του DOPING :

  • 3τεμ    ESI-L LOW CONCENTRATION TUNING MIX (G1969-85000)
  • 3τεμ    API-TOF Reference Mass Solution kit (G1969-85001)

(τα παραπάνω πρέπει να είναι αποκλειστικά του οίκου Agilent)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να  αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 15.04.2012.

Στις οικονομικές  προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 342/8600

Πληροφορίες κ. Ν.Καστόρας  τηλ. 210-6868076

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ