ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 22.04.2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια Γραφικών αναλώσιμων και Χαρτικών, που χρησιμοποιεί το Λογιστήριο του ΟΑΚΑ. (αρ.εισ 11803, εως 29.04.2013)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια:

  • 30 Μπλοκ Aποδείξεων Είσπραξης (των 50 Τριπλότυπων φύλλων: Λευκό-Ροζ-Κίτρινο, Δίχρωμίας με χημικό Χαρτί) (δείγμα)
  • 2Χ1000 φύλλα Μηχανογραφικό χαρτί (Διπλότυπων φύλλων: Λευκό-Κίτρινο, Μονόχρωμο με χημικό Χαρτί) (δείγμα)

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 29.04.2013.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 808/11801. Πληροφορίες στα τηλ. 210-6868077 – 6868162.

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ