ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οικονομικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΤΜΗΜΑ : Προμηθειών

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Κωνσταντίνα Παπαγιαννίδου

ΤΗΛ : 210-6834569 Μαρούσι 24.04.2013

 

 

 

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια υλικών για το Τμήμα Ηλεκτρο-Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων

(εισηγ,8774. έως 30.04.13)

 

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια των παρακάτω που χρησιμοποιούνται ως υλικά, για την επισκευή της αυτόματης πλήρωσης στις Κολυμβητικές Δεξαμενές :

  • 2 τεμ. Ηλεκτροβανες 2΄΄ (ως δείγμα)
  • 2 τεμ. Ηλεκτροβανες 1/5΄΄ με πηνίο 24V/AC (ως δείγμα)
  • 2 τεμ. Τεφλόν κορδόνι (ως δείγμα)

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές στο FAX: 210-6834021 έως 30.04.2013.

Στις οικονομικές προσφορές πρέπει να αναγράφεται ο αριθμός εισήγησης 328/8774

Πληροφορίες κ. Σ. Καλατζής τηλ. 210-6868077

 

 

 

 

 

ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ