ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι, 21 Οκτωβρίου  2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.: 664/3521

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     

                                     22PROC011468731

 

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την επισκευή , σέρβις και ανταλλακτικά σκούπας καθαρισμού Mariner Navigator II     ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Κολυμβητηρίου    (εισηγ,3521 έως 31.10.22)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την

 επισκευή , σέρβις και ανταλλακτικά σκούπας καθαρισμού Mariner Navigator  II για τις ανάγκες καθαρισμού των κολυμβητικών δεξαμενών.

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 31/10/2022 και ώρα 14.00μμ   . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 664/3521. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 1/11/2022 , ημέρα Τρίτη    στις 10.00πμ .    Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός: 5.000,00 πλέον ΦΠΑ                                              

Πληροφορίες   κ.   Θ. ΘΕΟΦΑΝΗΣ     τηλ.    210- 6850200 .

 

 

                                                            Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ