ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                                 Μαρούσι, 28  Ιουλίου   2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.:536/15084

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                                

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                     

                                          

                                                                                                   

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας συναγερμού στο ΠΦ4 στον περιβάλλοντα χώρο  του ΟΑΚΑ    ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων   (εισηγ,15084 έως 4.08.22)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την προμήθεια και εγκατάσταση μονάδας συναγερμού  στον πίλαρ ΠΦ4  στον περιβάλλοντα χώρο του Ο.Α.Κ.Α η οποία θα .

Περιλαμβάνει:

–    Κεντρική μονάδα συναγερμού με ένα πληκτρολόγιο, μία σειρήνα, τέσσερις παγίδες βαριού τύπου, με τις μπαταρίες του και την εγκατάστασή του.

–    Router με κάρτα για internet.

–    Modul για επικοινωνία με application στο κινητό.

–    Modul για επικοινωνία με data στο κέντρο λήψεων σημάτων.

–    Εγκατάσταση καλωδίων με τα υλικά.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 4/08/2022 και ώρα 2.00μμ   . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 53615084. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 5/08/2022 , ημέρα Παρασκευη   στις 10.00πμ .    Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός: 1.500,00 πλέον ΦΠΑ

Πληροφορίες   κ.  Γ. ΜΕΤΑΞΑΣ    τηλ.    210- 6868450 .

 

                                                            Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

                                                                                   ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ