ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ: Καστόρας Νικόλαος                          Μαρούσι, 11  Ιουλίου   2022

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ:                                                                         Αριθμ.Πρωτ.:512/3190

ΤΗΛ : 210-6834569      

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους                                                                               

                                                                                                  

 Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την αποκατάσταση βλάβης στον υποσταθμό ΤΡ1 του ΟΑΚΑ    ,  σύμφωνα με την εισήγηση  του τμήματος Η-Μ Εγκαταστάσεων   (εισηγ,3190 έως 18.07.22)

Το Ολυμπιακό Κέντρο Αθηνών «Σπύρος Λούης» επιθυμεί την αποκατάσταση βλάβης στον υποσταθμό ΤΡ1 ,επισυνάπτεται λίστα με τα υλικά γείωσης που θα χρειαστούν  :

ΛΙΣΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΕΙΩΣΗΣ

 
  ΕΙΔΟΣ Μ.Μ ΠΟΣΟΤΗΤΑ
  Ταινία γείωσης χάλυβας 30Χ3,5mm CYNK-MAL M 240
  Στήριγμα ταινίας 30Χ3,5 upat St/Zn ELEMKO TEM 200
  Σφιγκτήρας γείωσης ταινίας -ταινίας 30Χ3,5mm St/Zn TEM 60
  Σφιγκτήρας γείωσης Αγωγού 8-10mm χάλυβα ELEMCO TEM 60

 

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει  να αποστείλουν κλειστές τις οικονομικές τους προσφορές στο Τμήμα Προμηθειών ή στο τμήμα Πρωτοκόλλου έως την 18/07/2022 και ώρα 2.00μμ   . Στον φάκελο της προσφοράς θα αναγράφεται ο αρ. της εισήγησης 512/3190. Οι φάκελοι θα ανοιχτούν στις 19/07/2022 , ημέρα Τρίτη   στις 11.00πμ .    Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Προϋπολογισμός: 1.490,00 πλέον ΦΠΑ

Πληροφορίες   κ.  ΓΔ. ΜΕΤΑΞΑΣ    τηλ.    210- 6868450 .

 

                                                            Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ