ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                                           

ΤΜΗΜΑ  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ:Καστόρας Νικόλαος                           Μαρούσι30/05/2022

                                                                                                 Αριθμ.Πρωτ,395/3714                                     ΤΗΛ : 210-6834569      

 

 

                                                                               

ΠΡΟΣ: Όλους τους ενδιαφερόμενους 

 

                                                                                             

  Ανάρτηση στην ιστοσελίδα

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια α) 200 κλασέρ (σιέλ-μαύρα) Α4 Β-32 από χαρτόνι με πλαστική επένδυση, β) 50 κλασέρ μικρά Α4 4-32 (σιελ-πράσινα-κόκκινα- πορτοκαλί- κίτρινα) από χαρτόνι με πλαστική επένδυση γ) κλασέρ μεγάλα Α4 8-32 (πράσινα σιελ-μοβ-πορτοκαλί-κίτρινα) από χαρτόνι με πλαστική επένδυση, δ) μαρκαδόροι για πίνακα(κόκκινο-μπλε), σύμφωνα  με τις εισηγήσεις του τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης (αρ. εισηγ, 395/3714/24/05/2022) .

 

   

                                                                                        

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις οικονομικές τους προσφορές με σφραγισμένο φάκελο στο Γραφείο Πρωτοκόλλου του ΟΑΚΑ. Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν εως την 08/06/2022 και μέχρι ώρα 14:00 μ.μ. Στις προσφορές  θα αναγράφεται ο αριθμός της εισήγησης 395/3714. Για την πληρωμή τιμολογίων άνω των 1.500€ απαιτείται φορολογική ενημερότητα. Τα τιμολόγια υπόκεινται σε παρακράτηση φόρων σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4172/2013 και ν.4013/2011.

Πληροφορίες κ. K.Ζώη Αλεξάνδρα   210-6868102-210- 6834775.

 

 

 

    

                                                            Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Καστόρας Νικόλαος